Conjunt targeter més porta praigües.

Inclou accesoris per a subjecció

Targeter

Color del targeter a escollir.