Rodes del darrera

99.00
Tipologia
Color de rodes

Conjunt de dues rodes posteriors.