Videos explicatius

Conegui el seu CARRYGOLF.
Capítols 7 i 8 especifics per a carros amb control remot.

Capítol 1

Capítol 2

Capítol 3

Capítol 4

Capítol 5

Capítol 6

Capítol 7 - Només per a carrets amb control remot

Capítol 8 - Només per a carros amb control remot