Videos explicatius

Muntatge i desmuntatge del seu Carrygolf.
Capítols 7 i 8 especifics per a carros amb control remot.

Capítol 1

Capítol 2

Capítol 3

Capítol 4

Capítol 5

Capítol 6

SOLS PER CARROS AMB CONTROL REMOT - Capítol 7

SOLS PER A CARROS AMB CONTROL REMOT - Capítol 8