Vídeo instruccions

Fácils d'assimilar i entendre, del capitol 1 al 6 per a tots els tipus de carros i els capítols 7 i 8 sols per a carros amb dispositiu de control remot.

Capítol 7 - Sols per a carros amb control remot

Capítol 8 - Sols per a carros amb control remot